جمعه 9 اسفند 1398  |   3 رجب 1441

 

...

نشريه شبستان انديشه شماره1
نشريه شبستان انديشه شماره1
موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

نشريه شبستان انديشه شماره1

نشريه شبستان انديشه شماره1
معاونت پژوهشي واموزشي سازمان تبليغات اسلامي درراستاي اهداف پژوهشي –تبليغي خود،نشريه ي شبستان انديشه رامنتشرنمود.اين نشريه مي كوشدتادرسلسله بحث هاومقالات خودباروحانيونومبلغان،زمزمه اي تاثيرگذارداشته باشدوبتوانددراين ارتباط اطلاعات وآگاهي هاي لازم راارايه كند،حوزه كاروفعاليت اين نشريه دربخش هاي ذيل سامان يافته است:
1- دانش افزايي مبلغان2- شيوه هاوتكنولوژي تبليغ دين 3- اطلاعات واخبار4- مبلغان وتبليغ هاي اثرگذار

تعداد بازدید این محصول : 1433
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي