سه شنبه 30 دی 1399  |   4 جمادی الثانی 1442

 

...

موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

کارنامه ده ساله ی دفتربرنامه ریزی پژوهش های کاربردی معاونت پژوهشی وآموزشی92-1383

دراین گزارش دوبرنامه ی پژوهش های موردنیازجامعه وسازمان وپژوهش های ناظربه ماموریت های سازمان باعنوان طرح های پژوهشی آمده ودرادامه برنامه ی برگزاری نشست های علمی وپژوهشی باعنوان میزاندیشه وحمایت ازپایان نامه های دانشجویی دوره های تحصیلات تکمیلی معرفی وگزارش شده است.
دراین گزارش اهم طرح های پژوهشی انجام شده دراین دفترکه گزارش نهایی آن به صورت گزارش پژوهش تکثیرشده ویا به صورت کتاب انتشاریافته معرفی شده است.....
 

تعداد بازدید این محصول : 375
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي