سه شنبه 30 دی 1399  |   4 جمادی الثانی 1442

 

...

موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

سلسله نشست های میزاندیشه سال 1383سنت ومدرنیته

گزارش علمی سلسله‌ نشست‌های میز اندیشه در سال 1383 که به منظور شناخت و بررسی سنت و مدرنیته در دفتر برنامه‌ريزي پژوهش‌هاي كاربردي معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در سال 1383 برگزار شده بود در سال 1397 انتشار مجدد یافت. این مجموعه با موضوع سنت و مدرنیته در سال 1385 در 159 صفحه تدوین و منتشر شده بود.
در مقدمه‌ی این مجموعه آمده است: يكي از محوري‌ترين مباحث در امر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي كه مبتلا به جهان اسلام و ايران مي‌باشد، موضوع «سنت و مدرنيته» است، تلقي‌هاي مختلفي كه در اين زمينه وجود دارد و نسبت بين اين دو به‌ گونه‌اي گسترده‌اي بر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي بازسازي نظام فرهنگي و ديني تأثيرگذار است.  
فراوان مشاهده شده كه جوامعي نظير ايران امروز را جامعه‌اي در حال گذار از سنت به مدرنيته مي‌نامند و يا جمعي ديگر در تعبيري متفاوت از «سنت»، خود را سنت‌گرا مي‌نامند. مابين اين تعابير مختلف از سنت و مدرنيته چه شباهت‌ها و يا تفاوت‌هايي وجود دارد؟ سنت چيست و چه نسبتي با تجدد و مدرنيته دارد؟ دين به عنوان يكي از نهادهاي مهم اجتماعي چه جايگاهي در دنياي مدرن دارد؟
این مجموعه شامل هفت نشست است: در نشست اول با عنوان بازتولید مفاهیم سنت در دنیای جدید پس از تعریف مفاهیم سه‌گانه‌ی بازتولید، سنت و دنیای جدید، با توجه به غنای مفهومی سنت گذشته که برگرفته از فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی است، قابلیت و پویایی آن در حوزه‌ی تولید سیاست‌ها و برنامه‌ریزی مورد واکاوی قرار گرفته است.
در نشست دوم با عنوان ویژگی‌های جهان نو، دوازده ویژگی دنیای مدرن از جمله در حال گذار و سطحی بودن تبیین گردیده است.
در نشست سوم با عنوان دین و دنیای جدید، نظریه‌های موجود درباره‌ی نسبت بین دین و تجدد مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
نشست چهارم با عنوان آسیب‌شناسی انتظار به ضرورت آسیب‌شناسی بنیان‌های معرفتی انتظار و خطرات برخورد سطحی با این مفهوم عمیق پرداخته شده است.
در نشست پنجم با عنوان فرهنگ؛ پیوستگی تاریخی پس از تبیین مفهوم پیوستگی و گسستگی تاریخی و تطبیق آن با تاریخ ایران اسلامی، امکان و امتناع جمع بین دین و تجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نشست پنجم با عنوان تلقی ما از مدرنیته به تشریح نحوه‌ی تقابل سنت با مدرنیته و تلقی ما ایرانیان از مدرنیته و تمدن غربی در عرصه‌های تاریخی، فلسفی و فرهنگی اختصاص یافته است.
در نشست هفتم با عنوان مفهوم‌شناسی فرهنگ، واژه‌ی مفهوم فرهنگ از سه منظر ماهیت، موضوعات و مصادیق تعریف و تعریف مختار تبیین گردیده است. در نشست هشتم با عنوان طبقه‌بندی نظام‌مند موضوعات فرهنگی، چگونگی شکل‌گیری و نسبت فرهنگ با حوزه‌های سیاست و اقتصاد تحلیل شده است. هم‌چنین الگوی طبقه‌بندی مسائل کلان فرهنگی بر اساس متغیرهای ارکان، سطوح و ابعاد فرهنگ ارائه شده است.
تعداد بازدید این محصول : 577
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي