سه شنبه 30 دی 1399  |   4 جمادی الثانی 1442

 

...

موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

تدوین الگوی مهندسی فرهنگ دینی

مفهوم مهندسی فرهنگی که طی یک دهه‌ی اخیر در کشور به شدت در حوزه‌ی مطالعات اجتماعی و فرهنگی نفوذ داشته، به معنای فرایند بازطراحی، اصلاح و ارتقاء شئون و مناسبات نظام‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور براساس فرهنگ مهندسی‌شده با توجه به شرایط و مقتضیات ملی و جهانی است.
با توجه به روح حاکم بر نقشه‌ی فرهنگی اجتماع در جامعه‌ی اسلامی و نقش محوری دین در جامعه، مي‏بايست دين را معيار، جهت‏دهنده‌ی تمامي تصميمات فرهنگي قرار داد. بدین منظور مي‏بايست تعامل دين با هر سه سطح فرهنگ يعني “فرهنگ عمومي، فرهنگ تخصصي و فرهنگ بنيادي”را مشخص ساخت که این مهم جز با توجه به ارتباط دین و تمدن‌سازی در قالب تدوین مهندسی فرهنگ دینی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
از این‌رو با توجه به رسالت سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه‌ی مدیریت و اعتلای فرهنگ دینی، تدوین الگوی مهندسی فرهنگ دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که مهندسی فرهنگی به دليل اهميت متعلق خود يعني «فرهنگ» در يك سير مستمر و نظارت دائم، بايد شرایط و واقعیت‌های جامعه و نیز آسیب‌ها، آفات و فرصت‌ها و تهدیدهای متوجه و مواجه با فرهنگ جامعه را بشناسد، بپاید و مدیریت کند.
این پژوهش که با همکاری مؤسسه‌ی فرهنگی هنری تجلی رضوان در دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های کاربردی انجام شده، شامل هشت فصل است. در فصل اول به تعاریف و نظریات پایه و در فصل دوم به بررسی هویت، ارکان و مراتب فرهنگ دینی و وجه تمایز مهندسی فرهنگ دینی با مهندسی فرهنگ کشور پرداخته شده است.
امکان‌پذیری مهندسی فرهنگ جامعه، پیش‌نيازهاي نظري مهندسي فرهنگ ديني، پيش نيازهاي عملي مهندسي فرهنگ ديني، چشم‌انداز تحقق مهندسی فرهنگ دینی و راهبردهاي مهندسي فرهنگ ديني به ترتیب عناوین فصل‌های سوم تا هفتم است.
در فصل هشتم با تأکید بر ضرورت شکل گیری رویکرد فرهنگ‌سازی و اهمیت آن در فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی، نمونه‌ی کاربرد مهندسی فرهنگ دینی در زمینه‌ی فرهنگ زیارت ارائه شده است.
تعداد بازدید این محصول : 612
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي