شنبه 4 بهمن 1399  |   8 جمادی الثانی 1442

 

...

موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

سلسله نشست های بررسی ونقدسنجش دین داری درایران جلددوم

کتاب سلسله نشست‌های بررسی و نقد سنجش دین‌داری در ایران در دو مجلد در سال 1396 در 643 صفحه با بازاندیشی نقادانه به سنت مطالعاتی سنجش دین‌داری در ایران و ایجاد تعامل در این سنت مطالعاتی در حوزه‌ی علوم اجتماعی و روان‌شناسی ایران، منتشر شده است.  سنجش دین‌داری در ایران به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم بررسی و تحلیل فرهنگ و جامعه، چه به صورت کاملاً اختصاصی و چه به صورت بخشی از پیمایش‌های عام ملی، از دهه‌ی پنجاه شمسی به این‌سو به طرق مختلف در ایران انجام گرفته‌ که منجر به شکل‌گیری سنت چهل‌ساله‌ای در این زمینه‌ی مطالعاتی در ایران شده است.
شایان ذکر است که گزارش نهایی این نشست‌ها در سال 1393 در سه مجلد به صورت مجلدات گالینگور تدوین و تکثیر شد اما اکنون بنا به تناسب انتشار کتاب، در دو مجلد منتشر شده است. در مجلد اول نشست‌های اول تا هفتم و در مجلد دوم نشست‌های هشتم تا سیزدهم ارائه شده‌ است.

تعداد بازدید این محصول : 640
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي