سه شنبه 30 دی 1399  |   4 جمادی الثانی 1442

 

...

موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

بنیان های نظری دراصلاح وتقویت مراسم دینی درایران

کتاب بنیان‌های نظری در اصلاح و تقویت مراسم دینی در ایران حاصل پژوهشی است که با هدف بررسی کارکردها و آسیب‌ها و تدوین راه‌کارهای اصلاح و تقویت مراسم و مناسک دینی در سال 1394 انجام و در سال 1396 در 318 صفحه منتشر شده است.
در کشور ما که اسلام و مذهب شیعه رواج دارد، پیوند مراسم و مناسک در جامعه‌ی ما با ارزش‌ها و هنجارهای دینی به گونه‌ای است که بخش عمده‌ای از ساختارهای فرهنگی کشور را شکل داده و بر نظام اجتماعی تأثیرگذار است. با این حال هر عنصر اجتماعی ضمن کارکردهای مثبت، ممکن است در پاره‌ای از موارد دچار وضعیت بی‌کارکردی و یا کژکارکردی گردد. آسیب‌هایی که در سال‌های اخیر موجب نگرانی بسیاری از نخبگان و متولیان فرهنگ دینی در کشور شده است، ضرورت نگاهی آسیب‌شناسانه به کنش‌های مرتبط اجتماعی را به خوبی می‌نمایاند، که اثر یادشده در پی شناسایی و تدوین راه‌کارهایی جهت اصلاح و تقویت آن است.

تعداد بازدید این محصول : 359
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي