العربي | فارسي| English

صفحه نخست | اخبار | مقالات | گفتگو | آثارمعاونت | تماس باما | پست الكترونيكي

 
سه شنبه 24 مهر 1397  |   4 صفر 1440

 

...

موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

بررسی فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره‌ی زنان ایران.1386

پژوهشگران: مهدي فرجي نفیسه حمیدی

هدف اصلي پژوهش «بررسي فرهنگ پوشش و حجاب زنان ایران در زندگي روزمره» است. این پژوهش در پنج کلان‌شهر: تهران، تبریز، اهواز، قم، اصفهان انجام شده است. روش تحقيق پيمايش، جامعه‌ي آماري، زنان 15 ساله و بيشتر در پنج شهر قم، تهران، اصفهان، تبريز و اهواز در سال 1386 است كه بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه حدود 3000 نفر به عنوان نمونه در کل این پنج شهر انتخاب شده‌اند. این پژوهش در یک مجلد گزارش کل و پنج مجلد مربوط به پنج شهر ارائه شده است.

تعداد بازدید این محصول : 1877
تازه های نشر