العربي | فارسي| English

صفحه نخست | اخبار | مقالات | گفتگو | آثارمعاونت | تماس باما | پست الكترونيكي

 
سه شنبه 24 مهر 1397  |   4 صفر 1440

 

...

موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

آزمون سنجه‌های دین‌داری در ایران؛ سال 1386

پژوهشگران: عباس کاظمی - مهدي فرجي

هدف اصلي پژوهش «جمع‌آوری داده‌های مربوط به پنج کلان‌شهر: تهران، تبریز، اهواز، قم، اصفهان و ترسیم وضعیت دین‌داری آن‌ها» است. روش تحقيق فوق پيمايشي بوده است. شيوه‌ي نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي متناسب با حجم (pps) مي‌باشد. جامعه‌ي آماري كليه‌ي افراد بالاي 15 سال این پنج شهر در سال 1386 مي‌باشد. تعداد نمونه بر اساس فرمول كوكران برای هر شهر 600 نفر و در کل پنج شهر 3000 نفر به دست آمده است. این پژوهش در یک مجلد گزارش کل و پنج مجلد مربوط به پنج شهر ارائه شده است.

تعداد بازدید این محصول : 1599
تازه های نشر