سه شنبه 7 بهمن 1399  |   11 جمادی الثانی 1442

 

...

موس را جهت زوم روی تصویر قرار دهید

آزمون سنجه‌های دین‌داری در ایران؛ سال 1386

پژوهشگران: عباس کاظمی - مهدي فرجي

هدف اصلي پژوهش «جمع‌آوری داده‌های مربوط به پنج کلان‌شهر: تهران، تبریز، اهواز، قم، اصفهان و ترسیم وضعیت دین‌داری آن‌ها» است. روش تحقيق فوق پيمايشي بوده است. شيوه‌ي نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي متناسب با حجم (pps) مي‌باشد. جامعه‌ي آماري كليه‌ي افراد بالاي 15 سال این پنج شهر در سال 1386 مي‌باشد. تعداد نمونه بر اساس فرمول كوكران برای هر شهر 600 نفر و در کل پنج شهر 3000 نفر به دست آمده است. این پژوهش در یک مجلد گزارش کل و پنج مجلد مربوط به پنج شهر ارائه شده است.

تعداد بازدید این محصول : 2081
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي