یکشنبه 17 اسفند 1399  |   22 رجب 1442

 

...
تاریخ : 1396/11/29 16:08:13شماره : 14389 تعداد بازدید : 1486


انتشارکتاب سلسله نشست های بررسی ونقدسنجش دین داری درایران توسط دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های کاربردی دردومجلد

به گزارش سایت پژوهه‌ی دین، کتاب سلسله نشست‌های بررسی و نقد سنجش دین‌داری در ایران در دو مجلد توسط انتشارات کنش در سال 1396 در 643 صفحه منتشر شده است. این طرح با هدف بازنگری انتقادی مطالعات اجتماعی و ایجاد تعامل انباشتی در این سنت مطالعاتی در علوم اجتماعی و روان‌شناسی ایران به سفارش دفتر برنامه‌ريزي پژوهش‌هاي كاربردي معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان و  با همکاری مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در سال 91-1390 انجام شد.
گزارش نهایی این نشست‌ها در سال 1393 در سه مجلد به صورت گالینگور تدوین و تکثیر شد اما اکنون بنا به تناسب انتشار کتاب در دو مجلد منتشر شده است. در مجلد اول نشست‌های اول تا هفتم و در مجلد دوم نشست‌های هشتم تا سیزدهم ارائه شده‌ است. شایان ذکر است یک مجلد نهایی به شیوه‌ای نظری و تحلیلی توسط دکتر شجاعی‌زند ـ مدیر علمی این نشست‌ها ـ در راستای جمع‌بندی نهایی مباحث نظری و تجربی در حیطه‌ی این مباحث و سنت مطالعات سنجش دین‌داری در ایران ارائه خواهد شد که می‌توان آن را مجلد سوم این پروژه دانست.

 

........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي