یکشنبه 17 اسفند 1399  |   22 رجب 1442

 

...
تاریخ : 1395/05/02 10:01:25شماره : 14254 تعداد بازدید : 3616


انتشار گزارش نهایی پیمایش ملی دین‌داری ایرانیان و رفتارهای فرهنگی ایرانیان توسط دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های کاربردی

به گزارش سایت پژوهه‌ی دین، در طول یک دهه‌ی گذشته پژوهش‌های ملی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی دین در دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به انجام رسیده است. از جمله اهداف این پیمایش‌ها شناخت وضع موجود فرهنگی و دینی کشور به منظور پشتیبانی از سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه‌ها بوده است.
یکی از مهم‌ترین پژوهش‌های انجام‌شده در ذیل کلان‌موضوع دین‌داری، «پیمایش ملی دین‌داری ایرانیان» است که با هدف سنجش وضعیت دین‌داری ایرانیان، موج اول آن در سال 90-1389 انجام شد و گزارش نهایی آن در ضمن 3 مجلد گزارش ملی و 30 مجلد گزارش استانی منتشر شد. اخیراً به همت دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های کاربردی گزارش ملی پژوهش به صورت کتاب در 3 مجلد گزارش کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی توسط معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان منتشر شده که تصاویر آن در زیر آمده است.
هم‌چنین پژوهش ملی «رفتارهای فرهنگی ایرانیان، موج دوم» ازمجموعه پیمایش‌های انجام‌شده در مرکز طرح‌های ملی سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که موج دوم آن نیز توسط دکتر احمد رجب‌زاده انجام شد و تا سال 1394 که سازمان آن را منتشر کرد امکان انتشار نیافت. اکنون این پژوهش به عنوان دومین اثر از مجموعه کارهای آن مرکز است که توسط سازمان تبلیغات اسلامی امکان نشر می‌یابد و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. قابل ذکر است که در سال 1387 «پیمایش ملی گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی ایرانیان، 1383» که به موج سوم پژوهش اسدی و محسنی معروف است در ضمن 3 مجلد گزارش کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی توسط معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان منتشر شد که مورد استقبال وسیع جامعه‌ی پژوهشی قرار گرفت و اکنون نسخه‌های آن نایاب شده و باید مجدداً منتشر گردد.

........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي