سه شنبه 24 فروردین 1400  |   0 رمضان 1442

 

...
شماره : 1673 تعداد بازدید : 920


فعالیت‌های دانشجویان زن دانشگاه‌های تهران در مبارزه با حکومت پهلوی (1350-1357)

نوشته‌ی مریم ندیمی اشمان کماچالی

این پایان‌نامه‌ توسط خانم مریم ندیمی اشمان کماچالی برای دریافت مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته‌ی تاریخ انقلاب اسلامی از پژوهشکده‌ی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی در سال 1397 نوشته شده است. راهنمایی این پایان‌نامه را آقای دکتر محسن بهشتی‌سرشت و مشاوره‌ی آن را آقای دکتر سید محمود سادات بیدگلی بر عهده داشتند. این پایان‌نامه در 4 فصل و 119 صفحه نوشته شده و نویسنده در نگارش آن از 81  منبع فارسی، منابع آرشیوی و الکترونیکی استفاده کرده است.
نویسنده در فصل اول این پایان‌نامه، با اشاره به اهمیت جنبش دانشجویی در دهه‌ی 1350 ش، هدف از این پژوهش را، بررسی فعالیت‌های جنبش دانشجویی زنان در دانشگاه‌های تهران در سال‌های 1350-1357 ش بیان کرده است.

سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از:
فعالیت‌های مبارزاتی دانشجویان زن دانشگاه‌های تهران در بازه‌ی زمانی 1350-1357ش چه بود؟

سؤال‌های فرعی پژوهش نیز عبارت است از:
1- نحوه‌ی حضور و مشارکت زنان دانشجو در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از تأسیس دانشگاه تا سال 1332ش چگونه بود؟
2- زنان دانشجو چه نقشی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در بازه‌ی زمانی 1332-1350 داشتند؟
3- جریان‌ها و تشکیلات سیاسی دانشجویان زن دانشگاه‌های تهران در مبارزه با حکومت پهلوی در بازه‌ی زمانی 1350-1357 کدام‌ها هستند؟

پیش‌فرض این پژوهش عبارت است از:
زنان دانشجو با حضور فعال خود و هم‌صدا شدن با اکثریت جامعه در قالب ایجاد یا همکاری با تشکل‌های سیاسی با طیف‌های فکری مختلف در پیروزی انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کردند.
نویسنده در ادامه به پیشینه‌ی پژوهش پرداخته و چند اثر تألیف‌شده در این‌باره را معرفی کرده است. روش پژوهش در این پایان‌نامه توصیفی ـ تحلیلی و شیوه‌ی گردآوری اطلاعات اسنادی ـ کتابخانه‌ای است.
فصل دوم این پایان‌نامه به نحوه‌ی حضور زنان دانشجو در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از تأسیس دانشگاه تا 1332 ش اختصاص یافته است. نویسنده در این فصل ابتدا به بررسی وضعیت سیاسی ـ اجتماعی ایران در سال‌های 1313-1332 پرداخته و آن‌گاه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در آن سال‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است. گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در این دوره (جریان‌های چپ، ملی و اسلامی) و نقش زنان در این جریان‌ها و فعالیت‌های آنان در مبارزات دانشجویی در سال‌های 1320-1332 ش از جمله بحث‌های محوری این فصل است.
موضوع سومین فصل این پایان‌نامه، نقش زنان دانشجو در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در سال‌های 1332-1350 است. نویسنده در این فصل نیز چون فصل پیشین، ابتدا به وضعیت سیاسی ـ اجتماعی ایران در سال‌های فوق پرداخته و آن‌گاه نقش زنان دانشجو در تحولات این دوره را بررسی کرده است. عضویت و فعالیت زنان دانشجو در جریان‌ها و احزاب سیاسی از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران، چریک‌های فدایی خلق و گروه مهدویون از جمله بحث‌هایم هم این فصل است.
آخرین فصل این پایان‌نامه به جریان‌ها و تشکیلات سیاسی دانشجویان زن دانشگاه‌های تهران در مبارزه با حکومت پهلوی در سال‌های 1350-1357 ش اختصاص یافته است. نویسنده در این فصل ابتدا به اوضاع سیاسی ایران در سال‌های 1350-1357 پرداخته و آن‌گاه فعالیت‌های سیاسی زنان دانشجو را در دانشگاه‌های تهران را مورد بحث قرار داده است. حضور زنان در خانه‌های تیمی، طرح شناسایی توسط زنان، توزیع اعلامیه‌ها و جزوات سیاسی توسط آنان، مشارکت زنان دانشجو در انفجار انجمن ایران و آمریکا در تهران، حضور آنان در سازمان‌دهی تظاهرات و ... از جمله‌ فعالیت‌های زنان دانشجو در دانشگاه تهران بود که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها:
دانشگاه تهران، دانشجویان زن، حکومت پهلوی، فعالیت‌های سیاسی

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي