سه شنبه 3 اردیبهشت 1398  |   16 شعبان 1440

 

...
شماره : 1628 تعداد بازدید : 316


بررسی شیوه‌های تبلیغی آیین یارسان

نوشته‌ی خانم فائقه فرخی

این پایان‌نامه توسط خانم فائقه فرخی برای دریافت مدرک كارشناسي‌ارشد در رشته‌ي تبلیغ و ارتباط [ارتباطات] فرهنگی از دانشكده‌ي فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره در سال 1396 در 175 صفحه به راهنمايي دکتر جواد صادقی و مشاوره‌ی دکتر حسین رهنمائی نگاشته شده است. در فهرست منابع 60 منبع فارسی و لاتین ذکر شده است.
در مقدمه‌ی این پژوهش آمده است: در همه‌ی اعصار شاهد آیین‌های مختلفی بوده‌ایم که با روش‌های متفاوت در جوامع و بر زندگی معنوی و مادی انسان‌ها تأثیر می‌گذارد که با شناخت شیوه‌های تبلیغاتی این ادیان و فرق منشعب از آن‌ها می‌توان از پیامدهای مثبت یا منفی آن آگاه شد و در صورت لزوم به گونه‌ای مانع از ایجاد آثار سوء برخی از این آیین‌ها بر اقشار مختلف اجتماعی شد. بر این اساس این تحقیق سعی دارد شیوه‌های تبلیغی آیین یارسان را (اهل حق نیز خوانده می‌شوند) که توسط مبلغان این آیین در سنوات اخیر و در حال حاضر به کار گرفته می‌شود، شناسایی و تحلیل نماید.
پايان‌‌نامه شامل چکیده، فهرست مطالب و بدنه‌ي تحقيق در پنج فصل و فهرست منابع است.

پرسش اصلی تحقيق عبارت است از:
آیا یارسانیان تلاشی برای گسترش مبانی و اعتقادات مسلکشان انجام می‌دهند؟ در صورت احتمال وجود تبلیغ، مبلغان آن از چه شیوه‌های تبلیغی برای ترویج، معرفی و جذب افراد جدید به آیین خود استفاده می‌کنند؟

پرسش‌های فرعی تحقیق عبارت است از:
1-مبلغان آیین یارسان بیشتر از ابزار سنتی تبلیغ بهره می‌گیرند یا ابزار مدرن؟
2-کدام گروه‌های اجتماعی هدف اصلی مبلغان آیین یارسان می‌باشند؟
3-مبلغان آیین یارسان از چه تکنیک‌های تبلیغ دینی بهره می‌گیرند؟
هدف اصلی تحقیق شناخت شیوه‌های تبلیغی آیین یارسان عنوان شده است.

اهداف فرعی تحقیق عبارت است از:
1.شناخت ابزارهای تبلیغی مبلغان آیین یارسان (ابزارهای سنتی/ ابزارهای مدرن).
2.شناخت تکنیک‌های تبلیغی (پنهان/ آشکار) مبلغان آیین یارسان.
3.شناخت جامعه‌ی هدف تبلیغات مبلغان آیین یارسان.
شناخت شیوه‌های تبلیغاتی این ادیان و فرق و تأثیرات مختلف آن‌ها بر سبک زندگی و مناسک و فرهنگ مردم به جهت جلوگیری از ایجاد اثر سوء آن بر اقشار مختلف اجتماع به عنوان ضرورت انجام تحقیق عنوان گردیده است.
تحقیق حاضر از نوع کیفی است که از روش تحلیل محتوا برای استخراج یافته‌ها استفاده شده است. بدین ترتیب که از طریق مصاحبه‌ی عمیق و باز با مبلغان و روحانیون آیین یارسان در تهران، کرمانشاه و صحنه تحلیل نتایج آن و نیز مراجعه به سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی و هم‌چنین مصاحبه با پژوهشگران شیعه و تنی چند از پیروان آیین یارسان انجام شده است.
پایان‌نامه شامل پنج فصل است. در فصل اول با عنوان "کلیات پژوهش" پس از کلیات تحقیق به شرح مفاهیم و جامعه‌ی هدف پرداخته شده، فصل دوم با عنوان "ادبیات تحقیق" ابتدا به پیشینه‌ی تحقیق، دین از دیدگاه جامعه‌شناسی به طور مختصر اشاره شده و سپس ریشه‌های فکری و اعتقادی اهل حق، کتاب مقدس یارسان و اصول اعتقادی آیین یارسان بیان گردیده و در بخش پایانی آن ابزارهای تبلیغ دینی، تکنیک‌ها یا راهبردهای تبلیغ دینی و اهمیت و ضرورت مخاطب‌شناسی در تبلیغات مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم با عنوان "روش تحقیق" به جامعه‌ی تحقیق، قلمرو زمانی تحقیق، روش نمونه‌‌گیری و گردآوری مصاحبه‌ها اختصاص یافته است. فصل چهارم با عنوان "یافته‌های پژوهش" در سه بخش به یافته‌های پژوهش در مصاحبه‌ها، فضای مجازی و جداول تحلیلی پرداخته است. در فصل پنجم و پایانی تحقیق، نتیجه‌گیری پژوهش، محدودیت‌های پژوهش و ارائه‌ی پیشنهادهایی در رابطه با موضوع پایان‌نامه آمده است.

کلیدواژه‌ها:
شیوه‌های تبلیغی، یارسان، ابزارهای تبلیغی، تکنیک‌های تبلیغی‏‏‏ و تحلیل محتوای کیفی.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي