پنج شنبه 4 بهمن 1397  |   16 جمادی الاول 1440

 

...
شماره : 1585 تعداد بازدید : 421


بررسی و تحلیل گونه‌ی خاطره در کتاب های دا و بابانظر

نوشته‌ي خانم نرگس فیض‌اللهی

این پایان‌نامه توسط خانم نرگس فیض‌اللهی برای دریافت مدرک كارشناسي‌ارشد در رشته‌ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سال 1394 در 188 صفحه نگاشته شده است. راهنمایی پایان‌نامه بر عهده‌ی دکتر سید احمد حسینی کازرونی و مشاوره‌ی آن با دکترمحمدرضا سنگری بوده، در فهرست منابع 178 منبع ذکر شده است.
پايان‌‌نامه شامل: فهرست مطالب، چکیده، مقدمه، کلیات تحقیق، بدنه‌ي تحقيق در پنج فصل و فهرست منابع مي‌باشد.
با توجه به این‌که دو کتاب «دا» و «بابانظر» از پرفروشترین آثار دفاع مقدس هستند این پژوهش، قصد دارد تا علت انتخاب عناوین این دو کتاب، گونههای ادبی کتابهای «دا» و «بابانظر»، هدف از نگارش خاطرات و ویژگیهای خاطره و زیباییهای فکری، زبانی و ادبی دو کتاب‌ یادشده را مورد بررسی قرار دهد. کتاب «دا» بیان مصائب دشواریهای مردم غیر نظامی در حمله‌ی متجاوزانه‌ی ارتش عراق و کتاب بابانظر عملیاتها و درگیریهای نیروهای ارتش، سپاه و داوطلب است.

پرسش‌های تحقيق عبارت است از:
1.کتاب¬های دا و بابانظر جزء کدام انواع ادبی هستند؟
2.برجستهترین ویژگیهای فکری کتابهای دا و بابانظر چیست؟
3.زبان کتابهای دا و بابانظر چگونه است؟
4.در کتابهای دا و بابانظر کدام آرایههای ادبی دیده میشود؟

فرضیه‌های تحقیق عبارت است از:
1.کتاب بابانظر بیشتر از کتاب دا مستند شده است.
2.جاذبه‌ی کتاب «دا» به سبب زبان روان و توصیفهای مناسب است.
3.کتاب «دا» خاطرات مردم جنگ‌زده و افراد غیر نظامی را بیان میکند.
4.کتاب بابانظر بیانکننده‌ی خاطرات رزمندگان است.

اهداف تحقیق عبارت است از:
1.هدف علمی: روشن کردن گونه‌ی خاطره و ویژگیهای فکری، زبانی و ادبی آن در کتابهای دا و بابانظر.
2.هدف کاربردی: قابل استفاده در مؤسسات مربوط به دفاع مقدس و مراکز دانشگاهی و علاقه‌مندان به این موضوع.
فصل اول به بیان مسئله، پرسشهای تحقیق، فرضیه ها، سوابق تحقیق و اهداف تحقیق می‌پردازد. در این فصل کتابهای دا و بابانظر  با موضوع مصاحبه با «سیده زهرا حسینی» و «شهید محمدحسن نظرنژاد» جزء برترین کتابهای دفاع مقدس معرفی شده‌اند.
فصل دوم به تعریف خاطره و خاطرهنویسی، بررسی ضرورت توجه به خاطرات گذشتگان از نظر قرآن و روایات، بررسی و تحلیل گونه‌ی خاطره در کتابهای «دا» و «بابانظر» و ویژگیهای ادبی این دو اثر و نیز علت نامگذاری آنها اختصاص دارد.
در فصل سوم خلاصه‌ی کتاب دا و بررسی و تحلیل ویژگیهای فکری، زبانی و ادبی این اثر آمده است. در این فصل سطح فکری «دا» از نظر علی و معلولی و ایرادات فکری، زبانی و ادبی اثر مطرح شده است.
فصل چهارم اختصاص به  خلاصه‌ی کتاب بابانظر و بررسی و تحلیل ویژگیهای فکری، زبانی و ادبی این اثر دارد. سطح فکری این اثر به طور خلاصه توضیح داده شده و ایرادات فکری، زبانی و ادبی این اثر مورد توجه قرار گرفته است. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهادهای نگارنده است.

کلیدواژه‌ها:
دفاع مقدس، ادبیات خاطره‌نویسی، دا و بابانظر.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي