العربي | فارسي| English

صفحه نخست | اخبار | مقالات | گفتگو | آثارمعاونت | تماس باما | پست الكترونيكي

 
سه شنبه 24 مهر 1397  |   4 صفر 1440

 

...
شماره : 1565 تعداد بازدید : 396


واکنش اهل سنت ایران به جریان‌های تکفیری بعد از انقلاب اسلامی

نوشته‌ي احمد احمدی کلیسانی

این پایان‌نامه توسط آقای احمد احمدی کلیسانی جهت دریافت درجه‌ی کارشناسی‌ارشد از دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، گروه آموزشی تاریخ، دانشگاه خوارزمی، رشته‌ي تاریخ ایران اسلامی در سال 1395 نگاشته شده است. دكتر میرهادی حسینی سمت استاد راهنما و دکتر اسماعیل چنگیزی سمت استاد مشاور پایان‌نامه را داشته‌اند. 
پایان‌نامه شامل چکیده، کلمات کلیدی، فهرست مطالب، فهرست منابع، نتیجه‌گیری و بدنه‌ی تحقیق می‌باشد که در چهار فصل با عناوين «کلیات»، «تاریخچه»، «مستندات» و «دیدگاه‌های اهل سنت» در 216 صفحه ارائه گرديده است. نوع پژوهش در این پایان‌نامه کاربردی، روش تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده، مصاحبه و سخنرانی است و از 102 منبع استفاده شده است.
پژوهش حاضر با این نگاه که: «اهل سنت ایران با دارا بودن حدود 10 درصد جمعیت کل کشور به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی، به خودی خود نه تنها تهدید برای کشور محسوب نمی‌شوند، بلکه با توجه به اعتقادات و عملکرد و نگرش آنان یک فرصت بسیار مغتنم می‌باشند که باید برای ترویج و گسترش اسلام ناب محمدی(ص) و برای مقابله با جریان‌های تکفیری با هم متحد و در صف واحد قرار بگیریم»  بر آن است تا: «نگرش اهل سنت ایران را در مقابله با جریان‌های تکفیری در ایران تبیین نماید».

فصل اول با عنوان «کلیات» شامل: بیان مسأله، پرسش‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش و مراحل انجام پژوهش، اهداف پژوهش، روش و ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات و پیشینه‌ی پژوهش می‌باشد.

پرسش‌های اصلی پژوهش عبارت است از:
1.آیا اهل سنت ایران از جهت فکری پس از انقلاب اسلامی از وهابیت و جریان‌های تکفیری تأثرپذیر بوده است؟
2.آیا اهل سنت ایران از وهابیت پیروی می‌کنند؟

پرسش‌های فرعی پژوهش عبارت است از:
1.واکنش اهل سنت به تفکر وهابیت و جریان‌های تکفیری چگونه بوده است؟
2.گرایش فکری اهل سنت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟
3.وهابیت و خاستگاه‌های اصلی آن‌ها کجاست؟

فرضيه‌های پژوهش عبارت است از:
1.تبیین شاخصه‌های مشخص برای شناخت وهابی از غیر وهابی.
2.بررسی علت خشونت و تعصب و افراطی‌گری وهابیون و تکفیری‌ها.
3.بیان محورهای تهاجم مذهبی وهابیت.
4.بیان راه‌کارهای مقابله با وهابیت و جریان‌های تکفیری.

اهداف پژوهش عبارت است از:
1.ایجاد تقریب و همبستگی بین پیروان مذاهب اسلامی در ایران.
2.تقویت روحیه‌ی تعامل، همبستگی و وحدت در جهت خنثی نمودن تبلیغات مسموم وهابیت و سلفیت.
3.مقابله با افکار انحرافی و القائات وهابیت و سلفیت با استفاده از ظرفیت علمی علمای اهل سنت.
4.ایجاد تقابل بین اندیشمندان اهل سنت و وهابیت و جریان‌های تکفیری.
جامعه‌ی هدف عبارت است از: علمای اهل سنت و چهره‌های تأثیرگذار استان‌های سنی‌نشین آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اردبیل، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس، گلستان، گیلان و هرمزگان.
در فصل دوم با عنوان «تاریخچه» به مباحثی چون: جغرافیای مناطق سنی‌نشین در ایران، پیشوایان مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنت، آشنایی با سلفیت، محمد بن عبدالوهاب و تأسیس فرقه‌ی وهابیت، داعش و جریان های تکفیری، خاستگاه وهابیت (ارتباط انگلیس با وهابی‌ها)، علائم خوارج، وهابی‌ها از منظر مذهب شافعی و ... پرداخته شده است.
فصل سوم با عنوان «مستندات» شامل: کتاب‌شناسی، برخی از مقالات نویسندگان اهل سنت ایران در خصوص جریان‌های تکفیری، سایت‌های مجازی اهل سنت ایران و ... می‌باشد.
در فصل چهارم با عنوان «دیدگاه‌های اهل سنت» به دیدگاه علمای اهل تسنن در خصوص جریان‌های تکفیری، دیدگاه علمای اهل تسنن در خصوص داعش، محبت اهل بیت(ع) از دیدگاه اهل سنت، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و ... پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها:
سلفیت، وهابیت، داعش، جریان‌های تکفیری، اهل سنت، وحدت، تقریب.         
                                                                                             
 

منبع :
تازه های نشر