دو شنبه 30 اردیبهشت 1398  |   14 رمضان 1440

 

...
شماره : 1557 تعداد بازدید : 1283


عوامل محرومیت از هدایت الهی از منظر قرآن کریم

نوشته‌ي شهره سادات نوربخش

این پایان‌نامه توسط خانم شهره سادات نوربخش جهت دریافت درجه‌ی کارشناسی‌ارشد در رشته‌ی علوم قرآن و حدیث دانشکده‌ی علوم انسانی، گروه آموزشی الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال 1395 نگاشته شده است. آقای دکتر علی‌اصغر تجری سمت استاد راهنمای پایان‌نامه را داشته‌اند.
پایان‌نامه شامل چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، فهرست مطالب، فهرست منابع و بدنه‌ی تحقیق می‌باشد که در سه بخش با عناوين: «کلیات تحقیق»، «تجزیه و تحلیل داده‌ها» و «نتیجه‌گیری و پیشنهادات» در 138 صفحه ارائه گرديده است.
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای است.
در پایان‌نامه‌ی حاضر سعی بر آن است تا با بهره‌گیری از آیات قرآن عوامل زمینه‌ساز محرومیت از نعمت هدایت و قرب الهی بررسی شود.
بخش اول پایان‌نامه با عنوان «کلیات» شامل: بیان مسأله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع، پرسش‌های تحقیق، روش تحقیق و تعریف مفاهیم آن می‌باشد.

سؤال‌های پژوهش عبارتند از:
1.عوامل فکری و اعتقادی محرومیت از هدایت الهی از منظر قرآن کریم کدامند؟
2.عوامل روحی و اخلاقی محرومیت از هدایت الهی از منظر قرآن کریم کدامند؟
3.عوامل رفتاری و عملی محرومیت از هدایت الهی از منظر قرآن کریم کدامند؟

اهداف پژوهش عبارتند از:
1.تبیین مؤلفه‌های محرومیت از هدایت الهی
2.تبیین عوامل فکری و اعتقادی، روحی و اخلاقی و رفتاری و عملی که موجب محرومیت انسان از هدایت الهی می‌گردد.
3.تبیین نتایج محرومیت از هدایت الهی
بخش دوم با عنوان «تجزیه و تحلیل داده‌ها» شامل سه فصل می‌شود که عبارتند از: فصل اول «عوامل فکری و اعتقادی محرومیت از هدایت الهی»، فصل دوم «عوامل روحی و اخلاقی محرومیت از هدایت الهی» و فصل سوم «عوامل رفتاری و عملی محرومیت از هدایت الهی». فصل اول از این بخش به مباحث: کفر، شرک، ارتداد، نفاق، اعتراض و روی گرداندن از حق، عدم تفکر و ... به عنوان عوامل فکری و اعتقادی محرومیت از هدایت الهی می‌پردازد. فصل دوم به مباحث: ریا، دنیاطلبی، اعراض از یاد خدا، استکبار و ... به عنوان عوامل روحی و اخلاقی محرومیت از هدایت الهی می‌پردازد. فصل سوم به مباحث: فسق و گناه، دروغ، ظلم، افترا، مکر، اسراف و ... به عنوان عوامل رفتاری و عملی محرومیت از هدایت الهی می‌پردازد. 
بخش سوم با عنوان «نتیجه‌گیری و پیشنهادات» به نتیجه‌گیری و پیشنهادها اختصاص داده شده است.

کلیدواژه‌ها:
هدایت، محرومیت، عوامل محرومیت، فکری اعتقادی، روحی اخلاقی، رفتاری عملی.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي