العربي | فارسي| English

صفحه نخست | اخبار | مقالات | گفتگو | آثارمعاونت | تماس باما | پست الكترونيكي

 
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397  |   5 شعبان 1439

 

...
شماره : 1527 تعداد بازدید : 390


شناسایی و سنجش مؤلفه های مؤثر در مدیریت دانش مؤسسات خیریه (مطالعه‌ی موردی: بنیاد خیریه راهبردی آلاء)

نوشته ی محسن زند

پایان‌نامه‌ی حاضر با عنوان «شناسایی و سنجش مؤلفه های مؤثر در مدیریت دانش مؤسسات خیریه (مطالعه‌ی موردی: بنیاد خیریه ی راهبردی آلاء)» توسط آقای محسن زند در خردادماه سال 1395 برای اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته ی مدیریت اجرایی در دانشکده ی مهندسی پیشرفت از دانشگاه علم و صنعت ایران انجام و به اتمام رسیده است. دکتر مصطفی جعفری و دکتر پیمان اخوان راهنمایی و مشاوره‌ی این پایان‌نامه را به عهده داشته‌اند. این پایان‌نامه در پنج فصل و 167 صفحه با بهره گیری از 30 منبع فارسی و 59 منبع انگلیسی به انجام رسیده است.
فصل نخست به بیان مسئله ی تحقیق پیرامون مدیریت دانش در افزایش کارایی و اثربخشی نظام سازمانی اشاره دارد. در این فصل سؤالات اصلی تحقیق بدین نحو مطرح می گردد:
1.مؤلفه های عمومی مؤثر بر مدیریت دانش مؤسسات خیریه کدم‌اند؟
2.عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش‌ بنیاد خیریه ی آلاء کدام‌اند؟
3.عوامل بحرانی مؤثر بر مدیریت دانش‌بنیاد خیریه-ی آلاء کدام‌اند؟
4.اولویت‌بندی عوامل کلیدی مؤثر در ابعاد مختلف در مدیریت دانش ‌بنیاد خیریه ی آلاء کدام‌اند؟
5.میزان اهمیت هرکدام از ابعاد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت ارشد، فعالیت های تیم مدیریت دانش، کارکنان، مدیران، ساختار سازمانی در مدیریت دانش ‌بنیاد خیریه ی آلاء چقدر است؟ وضعیت هرکدام از ابعاد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت ارشد، فعالیت های تیم مدیریت دانش، کارکنان، مدیران، ساختار سازمانی در مدیریت دانش‌بنیاد خیریه ی آلاء چگونه است؟
درفصل دوم به ادبیات موجود و تحقیقات انجام شده در حوزه‌های مرتبط با مدیریت دانش پرداخته شده است. در این‌جا محقق اظهار می‌کند در پژوهش‌های داخل کشور به این بحث پرداخته نشده و پژوهش های خارجی نیز در ابتدای راه قرار دارند. در ادامه پاره‌ای از مفاهیم اصلی تحقیق به همراه برخی نظریه‌های مرتبط که چراغ راه محقق در پژوهش هستند ارائه شده و تعریف برخی از مفاهیم نظیر داده، اطلاعات و دانش؛ مدیریت دانش؛ موفقیت در مدیریت دانش؛ عوامل اساسی مؤثر بر استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان ها؛ سازمان های بخش سوم؛ سازمان های خیریه و مدیریت دانش؛ سازمان های بخش سوم؛ تئوری های مدیریت دانش، ساختار دانش و ... به طور مختصر اما مفیدی ارائه می‌شوند. 
درفصل سوم مباحثی در خصوص روش انجام تحقیق ارائه شده است. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی است و یافته‌های آن با استفاده از پرسش‌نامه از میان 93 نفر از مدیران و کارشناسان ستاد و مراکز بنیاد خیریه ی راهبردی آلاء احصا شده است. در این فصل نحوه ی عملیاتی کردن متغیرها و اعتبار و پایایی آن به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم شامل مباحث مفصلی در خصوص یافته‌های تحقیق پیرامون موفقیت در مدیریت دانش؛ عوامل مؤثر و حیاتی تعیین‌کننده ی آن و اولویت‌بندی عوامل کلیدی مؤثر در ابعاد مختلف در مدیریت دانش این بنیاد خیریه اشاره شده است. علاوه بر این در این فصل به چگونگی میزان اهمیت هرکدام از ابعاد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت ارشد، فعالیت های تیم مدیریت دانش، کارکنان، مدیران، ساختار سازمانی در مدیریت دانش‌بنیاد خیریه ی آلاء پاسخ گفته می شود.
درفصل پنجم محقق می‌کوشد تا با تکیه بر روش تحقیق کاربسته در این پژوهش و یافته‌های حاصله به ارزیابی موضوع بپردازد. بدین ترتیب اهداف پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته و سؤالات پژوهش پاسخ گفته شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند مدیریت ارشد، مدیران، کارکنان، زیرساخت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های تیم مدیریت دانش و ساختار سازمانی به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت در موفقیت مدیریت دانش در این سازمان خیریه ای را دارا هستند. در ادامه برای بهبود عملکرد هر یک از ارکان تعیین کننده ی فوق، پیشنهاداتی ارائه گردید.  

کلیدواژه‌ها:
مدیریت دانش، عوامل کلیدی، عوامل بحرانی، مؤسسات خیریه، مؤسسات غیر انتفاعی.

منبع :
تازه های نشر