سه شنبه 24 فروردین 1400  |   0 رمضان 1442

 

...
شماره : 1625 تعداد بازدید : 1165


سنت و مدرنیته(سال1383)

گزارش علمی سلسله‌ نشست‌های میز اندیشه در سال 1383 که به منظور شناخت و بررسی سنت و مدرنیته در دفتر برنامه‌ريزي پژوهش‌هاي كاربردي معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در سال 1383 برگزار شده بود در سال 1397 انتشار مجدد یافت. این مجموعه با موضوع سنت و مدرنیته در سال 1385 در 159 صفحه تدوین و منتشر شده بود.
در مقدمه‌ی این مجموعه آمده است: يكي از محوري‌ترين مباحث در امر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي كه مبتلا به جهان اسلام و ايران مي‌باشد، موضوع «سنت و مدرنيته» است، تلقي‌هاي مختلفي كه در اين زمينه وجود دارد و نسبت بين اين دو به‌ گونه‌اي گسترده‌اي بر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي بازسازي نظام فرهنگي و ديني تأثيرگذار است.  
فراوان مشاهده شده كه جوامعي نظير ايران امروز را جامعه‌اي در حال گذار از سنت به مدرنيته مي‌نامند و يا جمعي ديگر در تعبيري متفاوت از «سنت»، خود را سنت‌گرا مي‌نامند. مابين اين تعابير مختلف از سنت و مدرنيته چه شباهت‌ها و يا تفاوت‌هايي وجود دارد؟ سنت چيست و چه نسبتي با تجدد و مدرنيته دارد؟ دين به عنوان يكي از نهادهاي مهم اجتماعي چه جايگاهي در دنياي مدرن دارد؟
این مجموعه شامل هفت نشست است: در نشست اول با عنوان بازتولید مفاهیم سنت در دنیای جدید پس از تعریف مفاهیم سه‌گانه‌ی بازتولید، سنت و دنیای جدید، با توجه به غنای مفهومی سنت گذشته که برگرفته از فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی است، قابلیت و پویایی آن در حوزه‌ی تولید سیاست‌ها و برنامه‌ریزی مورد واکاوی قرار گرفته است.
در نشست دوم با عنوان ویژگی‌های جهان نو، دوازده ویژگی دنیای مدرن از جمله در حال گذار و سطحی بودن تبیین گردیده است.
در نشست سوم با عنوان دین و دنیای جدید، نظریه‌های موجود درباره‌ی نسبت بین دین و تجدد مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
نشست چهارم با عنوان آسیب‌شناسی انتظار به ضرورت آسیب‌شناسی بنیان‌های معرفتی انتظار و خطرات برخورد سطحی با این مفهوم عمیق پرداخته شده است.
در نشست پنجم با عنوان فرهنگ؛ پیوستگی تاریخی پس از تبیین مفهوم پیوستگی و گسستگی تاریخی و تطبیق آن با تاریخ ایران اسلامی، امکان و امتناع جمع بین دین و تجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نشست پنجم با عنوان تلقی ما از مدرنیته به تشریح نحوه‌ی تقابل سنت با مدرنیته و تلقی ما ایرانیان از مدرنیته و تمدن غربی در عرصه‌های تاریخی، فلسفی و فرهنگی اختصاص یافته است.
در نشست هفتم با عنوان مفهوم‌شناسی فرهنگ، واژه‌ی مفهوم فرهنگ از سه منظر ماهیت، موضوعات و مصادیق تعریف و تعریف مختار تبیین گردیده است. در نشست هشتم با عنوان طبقه‌بندی نظام‌مند موضوعات فرهنگی، چگونگی شکل‌گیری و نسبت فرهنگ با حوزه‌های سیاست و اقتصاد تحلیل شده است. هم‌چنین الگوی طبقه‌بندی مسائل کلان فرهنگی بر اساس متغیرهای ارکان، سطوح و ابعاد فرهنگ ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها:
میزاندیشه، سنت، مدرنیته، انتظار، فرهنگ، پیوستگی تاریخی.

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي