سه شنبه 24 فروردین 1400  |   0 رمضان 1442

 

...
شماره : 1617 تعداد بازدید : 1544


سیاست‌ پژوهی و اقدام‌نگاری در معماری نظام تبلیغ دینی

پژوهش«سیاست‌پژوهی و اقدام‌نگاری در معماری نظام تبلیغ دینی» با هدف دستیابی دانش‌محور به مؤلفه‌های حیاتی معماری و مهندسی تبلیغ، در سال 1396 در دفتر برنامه‌ريزي پژوهش‌هاي كاربردي معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده و مجری طرح اندیشکده‌ی منهاج ولایت با مدیریت آقای محمد همایون‌فر بوده است. در این پژوهش تلاش شده است پیش‌نیازهای مفهومی و راهبردی در تحلیل و مدیریت تحول نظام تبلیغ دینی برای رسیدن به نگاهی سیستماتیک و نظام‌مند در این زمینه فراهم گردد.
با توجه به مفاهمه‌‌‌‌‌‌‌‌ی فراگیری که در ضرورت تحول و کارآمدسازی سیستم تبلیغ دینی در میان دستگاه‌های تبلیغ دینی و فعالان تبلیغی شکل گرفته است، دستیابی دقیق و دانش محور به مؤلفه‌های حیاتی و ابعاد مفهومی نظام تبلیغ دینی و ترسیم سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و تعیین اقدامات اساسی در جهت مدیریت تحول و باز آفرینی این سیستم، کاملاً لازم و ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش تلاش شده است این پیش‌نیازهای مفهومی و راهبردی در تحلیل و مدیریت تحول نظام تبلیغ دینی فراهم گردد.

هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ی اصلی این پژوهش در گردآوری و تحلیل داده‌ها از نوع تحلیل کیفی است و رویکرد اصلی اتخاذ شده در آن رویکرد نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌ی زمینه ایست1، که با استراتژی نمونه‌گيري نظري2 و با"تطبیق و تحلیل مستمر" یافته‌ها و اخذ نمونه‌های جدید به صورت ‌هم‌زمان با تحلیل تا تکوین مقولات نظری و رسیدن به اشباع و کفایت نظری به انجام رسیده است، بدین گونه که فرآیندهای اصلی تحلیل یافته‌ها در روش داده بنیاد در این خصوص تا تکوین مقولات نظری در تحلیل نظام تبلیغ دینی و مرحله ترسیم مدل پارادایمی پیش رفته است.
در تلاشی دیگر، در تحلیل وضع موجود نظام تبلیغ دینی؛ مقولات کلان استخراجی و تکوین یافته، در محیط داخلی و بیرونی نظام تبلیغ دینی بر‌اساس محورهای چهارگانهSWOT  ‌بازآرایی گردیده است تا از دریچه‌ای دیگر نظاره‌گر وضع موجود در سیستم تبلیغ دینی باشیم و این مرحله نیز تا آرایش مقولات مرتبط در نمودار توصیفیSWOT  پیش رفته است.
هم‌چنین در این پژوهش با استفاده از مقولات و کدهای استخراجی بر‌اساس نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌ی ‌زمینه‌ای و بهره‌گیری از روش تناظرنویسی3 و گروه کانونی (فوکوس گروپ)4 ، و استفاده از ابزار پرسش‌نامه‌؛ راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات مورد‌ نیاز در مدیریت تحول تبلیغ مورد ارزیابی، اعتبارسنجی و اولویت‌گذاری کارشناسان خبره قرار گرفته است.

مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش عبارت‌اند از:
1.ترسیم مدل پارادایمی بر‌اساس نظریه‌‌‌‌‌‌‌‌ی ‌زمینه‌ای در تحلیل نظام تبلیغ دینی مبتنی بر 27 مقوله‌ی کلان ذیل 5 کد محوری که مشتمل بر 789 کد باز و مقوله‌ی خرد می‌باشد.
2.تحلیل و ‌بازآرایی مقولات استخراجی بر‌اساس محورهای چهارگانهSWOT  مشتمل بر 16 مقوله‌ی کلان و 503 مقوله‌ی خرد  و کد باز؛
3.استخراج، تنظیم، ارزیابی و اولویت‌سنجی 26 راهبرد مبتنی بر 10 راهبرد کلان و 16 راهبرد خرد در مدیریت تحول نظام تبلیغ دینی؛
4.استخراج، تنظیم و طبقه‌بندی سیاست‌ها در 5 حوزه سیاست‌گذاری در مدیریت تحول نظام تبلیغ مشتمل بر 103 سیاست به صورت تفکیکی؛
5.استخراج، تعیین، ارزیابی و اولویت‌سنجی 142 اقدام مبتنی بر 23 اقدام کلان و 119 اقدام خرد در مدیریت تحول نظام تبلیغ دینی.
با توجه به‌‌‌‌‌‌‌‌یافته‌های به دست آمده در تحلیل وضع موجود نظام تبلیغ دینی، برای کارآمدسازی و بهینه‌سازی این سیستم بیش و پیش از هر چیزی نیازمند اعمال مدیریت راهبردی در جهت انسجام‌بخشی، تخصیص و توزیع بهره‌ورانه منابع انسانی و مالی و تحول بخشی به عرصه‌های گوناگون این سیستم می‌باشیم. به طور کلی در وضعیت فعلی، نظام تبلیغ دینی، فاقد عاقله‌ی راهبردی با کارویژه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مؤثر بوده و عوامل و اجزای آن دچار واگرایی، عملکردهای بخشی و سلیقه‌ای‌، فرسایش و استهلاک منابع مالی و انسانی است. از این‌رو در مواجهه با تحولات بیرونی، خصوصاً رقبای رسانه‌ای و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی به صورت منفعلانه عمل می‌نماید. با تکیه بر یافته‌های متنوع این پژوهش می‌توان یادآوری نمود که لازمه‌ی‌ دستیابی به تحولات جدی، پویایی و روزآمدی‌؛ تحقق مدیریت راهبردی و دانش بنیان در نظام تبلیغ دینی می‌باشد که مهم‌ترین راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات پیش روی مدیریت تحول در این پژوهش به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها:
نظام، تبلیغ دینی، مدیریت راهبردی، راهبردها، مبلغان، سازمان‌های تبلیغی.


پی نوشت ها:
1- Grounded theory
2- Theoretical sampling
3- Correspondence
4- Focus Group

منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي