سه شنبه 11 آذر 1399  |   14 ربیع الثانی 1442

 

...
شماره : 1088 تعداد بازدید : 2719


شناخت‌شناسی درمکتب اسلام ازدیدگاه مرتضی مطهری

نوشته‌ي علی‌اکبر احمدی

این پژوهش به عنوان دفتر دوم از مجموعه‌ی «جستاری در اسلام‌شناسی مرتضی مطهری» در نظر گرفته شده است. در دفتر اول، که با نام «دین و دوران» منتشر گردید، گفته شد که مطهری درصدد عرضه‌ی «تحلیلی مکتبی از تعالیم اسلامی» است و می‌خواهد تعالیم اسلامی را در سه بخش شناخت‌شناسی، جهان‌بینی و ایدئولوژی بگنجاند. دفتر حاضر به این مسأله اختصاص دارد که مطهری چه دریافت و تعریفی از شناخت دارد، چه جایگاهی برای آن قائل است و نظریه‌ی شناخت مقبولِ او از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟
فصل اول ، شرح این مطلب است که مطهری، نظریه‌ی شناخت هر مکتب را اساس جهان‌بینی و ایدئولوژی آن لحاظ می‌کند که چون روحی در تمام اضلاعِ اندیشه‌ای یک دستگاه فکری حاکمیت دارد؛ معنابخشِ مفردات آن است و توجیه‌گر و مجوزدهنده‌ی قبولی یا ردّ هر جزء آن. از این‌رو مطهری در جای‌جای آثار خود به طرح مسایل و مباحث شناخت‌شناسی پرداخته و موضع مکتبی و فلسفی خود را در میان نهاده است.
فصل دوم به عقل‌گرایی مطهری، معانی و دلایل آن پرداخته و نسبت عقل‌گرایی مطهری با جریان‌های ضد عقل در سنت اسلامی توضیح داده شده است.
فصل سوم تمایز عقل‌گرایی مطهری با عقل‌گرایی مطرح در سنت کلامی اسلامی که نماینده‌ی برجسته‌ی آن معتزله است، مورد بحث قرار گرفته است.
و در فصل چهارم به تشریح چگونگی کاربست عقل‌گرایی خاص مطهری در دستگاه فلسفی او اختصاص دارد. بحث درباره‌ی رأی مطهری در خصوص تمیز میان ادراکات حقیقی و اعتباری و ویژگی‌های هرکدام به تفصیل در این فصل آمده است.


منبع :
........

رمان معاصر ايران، گذشته، حال و آينده

پایگاه داده های فرهنگی دینی

نشرنامه

دبیر خانه اجلاس دو سالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی عج

کتابخانه معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی

لینک مدارس صدرا

لینک های مرتبط

نمايشگاه چشم اندازايران اسلامي ،درافق 1404درمجلس شوراي اسلامي